• Grafia Reklamebyrå AS. Julsundvegen 4, 6412 Molde Norge
  • (+47) 71 20 29 33


Gjensidige Nordmøre og Romsdal - annonser på nett og mobilGJENSIDIGE NORDMØRE OG ROMSDAL – 175 år


Gjensidige Nordmøre og Romsdal feiret 175 år på Romsdalsmuseet. I forkant av feiringen kjørte vi en annonsekampanje med folder som bilag i avis, annonser i lokale nettaviser og kampanjefilmer på Facebook . Til arrangementet på Romsdalsmuseet designet vi trykksaker, plakater og banner. Utdeling av støtte til lokale lag og foreninger gjennom Dugnadsløftet ble også lagt til jubileumsdagen, og som tidligere år laget vi diplomer, plaketter og brosjyre til dette. 

 

 Annonsebilag i avis

Gjensidige Nordmøre og Romsdal - 175 år skisse folder
Gjensidige Nordmøre og Romsdal - 175 år
Romsdalsmuseet

Gjensidige Nordmøre og Romsdal - 175 år skisse folder

Gjensidige Nordmøre og Romsdal - konsert


Hovedprosjekt Dugnadsløftet

Hovedprosjekt Dugnadsløftet 2016


Årets Dugnadshelt


Plakater og trykksaker

Gjensidige Plakater

Gjensidige Hovedprosjekter

Gjensidige Dugnadshelt