• Grafia Reklamebyrå AS. Julsundvegen 4, 6412 Molde Norge
  • (+47) 71 20 29 33AgroSmart-filmen


I forbindelse med TINE og Vismas lansering av IT-løsningen AgroSmart, ble vi forespurt om å lage en teaser-film. Vi tok utgangspunkt i den nye illustrasjonsstilen vi har utviklet for AgroSmart og lagde en to minutter lang animasjonsfilm. Filmen brukes på nettsiden, som er designet og utviklet av Bouvet. I tillegg lagde vi en kortere versjon av filmen, tilpasset for bruk på Facebook.

 

 


AgroSmart-film – storyboard

 

AgroSmart-film – storyboard 2

 

AgroSmart-film – gården

 

AgroSmart-film – butikken

 

AgroSmart-film – kvittering

 

AgroSmart-film – nettbrett

 

AgroSmart-film – låven

 

AgroSmart-film – bonde og gården