Grafia - TINE/VISMA AgroSmart-film
X
GO
AgroSmart filmFilm Sosiale medier Reklame

I forbindelse med TINE og Vismas lansering av IT-løsningen AgroSmart, ble vi forespurt om å lage en teaser-film. Vi tok utgangspunkt i den nye illustrasjonsstilen vi har utviklet for AgroSmart og lagde en to minutter lang animasjonsfilm. Filmen brukes på nettsiden, som er designet og utviklet av Bouvet. I tillegg lagde vi en kortere versjon av filmen, tilpasset for bruk på Facebook.


AgroSmart film


AgroSmart film


AgroSmart film


AgroSmart film


AgroSmart film


AgroSmart film


AgroSmart film


AgroSmart film


 

Kontakt oss

 

Grafia Reklamebyrå AS
Julsundvegen 4, 6412 Molde
62°44'02.9"N 7°09'08.9"E

post@grafia.no

Telefon: 71 20 29 30


 

Følg oss

 

facebook  Vimeo  Instagram